fbpx

Cowo.концепти

Cowo.концепти – регулярні зустрічі-практикуми з історії ідей і концептів та систематизації особистої картини світу через прояснення засадничих понять людського буття.

Мета

Наскільки свідомим є ваше мовлення? Чи не вживаєте ви слова автоматично, коли йдеться про таки нібито очевидні поняття, як свобода, буття, мораль, істина?

Питання аж ніяк не суто філологічне. Мова, якою ми спілкуємося щодня, є посередником між зовнішнім світом та його образом у нашій свідомості. Несвідоме користування мовою, насичення її багатозначними або непроясненими поняттями звужує межі нашої реальності, робить нас уразливими для маніпуляцій та, фактично, позбавляє свободи.

Подолати цю ілюзію розуміння та вирватися з тенет автоматичного мовлення (а отже, й автоматичного буття) допоможе практикум з історії ідей та роботи з особистими тезаурусами «Cowo.КОНЦЕПТИ», в якому за допомоги історичних та лінгвістичних розвідок, ми здійснюємо своєрідну санацію нашої мови та, відповідно, світогляду. 

Програму цього інноваційного курсу ми розбудували у відкритому діалозі із експертами –   знаними українськими науковцями – та, головне, з самими слухачами школи Cowo.guru. Саме тому ми впевнені, що курс максимально відповідає нашим реальним запитам і потребам.

Освітня траєкторія

Повний курс складається з трьох змістовних модулів, котрі можна пройти послідовно або на вибір.

ТЕМАТИЧНИЙ БЛОК побудований навколо понять, що визначають головні виміри людського буття: буття і небуття, знання та істина, етика й мораль, політика і суспільство, естетика й мистецтво, віра та релігія.

ІСТОРИЧНИЙ БЛОК структурований навколо понять, що характеризують різні історичні епохи. Це дозволить нам схопити той самий Zeitgeist, дух часу, котрий пронизує усі сфери буття певної доби, від релігії і моралі до науки, мистецтва і навіть форм дозвілля, робить її цілісною, унікальною, відмінною від інших. У першій сесії, що триватиме два місяці, ми охопимо поняття європейської думки від Античності до кінця ХІХ століття

Друга сесія ІСТОРИЧНОГО БЛОКУ присвячена поняттям найзначущих інтелектуальних традицій ХХ-ХХІ століття: феноменології і герменевтики, гуманізму та екзистенціалізму, психоаналізу, структуралізму, позитивізму, марксизму і постмарксизму, семіотики і філософії мови, нейрофілософії та філософії свідомості. Окремо звернемо увагу на тезауруси конкретних особистостей, що найбільше вплинули на сучасний світ та наше мислення: Ніцше, Фройда, Гусерля, Гайдеґера, Маркса та інших.

Як працювати?

У нашій історії та культурі немає ізольованих сторінок чи сюжетів. Кожна інтелектуальна традиція чи  концепція ґрунтується на попередніх ідеях і текстах. Звісно, кожен може прочитати, скажімо, працю Канта і знайти у ній значущі для себе ідеї. Утім, той, хто знайомий із творами Аристотеля і Декарта, зможе угледіти в цій праці набагато більше, ніж новачок.  

Тому найбільш помітний результат, цілісне знання та глибоке розуміння забезпечить послідовне проходження повного курсу. Утім, ви можете відвідати окремі змістовні модулі або навіть окремі зустрічі. 

Умови участі

Наразі відкрита реєстрація на першу сесію ІСТОРИЧНОГО БЛОКУ, присвячену поняттям різних історичних епох від Античності до кінця ХІХ століття.

Старт сесії: 28 квітня 2020 року.  

Вартість одного тематичного блоку (2 зустрічі): 1500 грн.

Якщо ви реєструєтеся на два чи більше тематичних блоків, вартість другого і наступних блоків – 1300 грн

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/VksQ2TnoFK2TJnWm8  

Експерти

Експерти практикуму – знані українські філософи, історики, політологи, перекладачі, зокрема:

s200_andriy.bogachov

Андрій БОГАЧОВ

Експерт
філософ, перекладач, доктор філософських наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка, викладач НаУКМА, викладач Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського
38366210

Вахтанґ Кебуладзе

Експерт
Філософ, перекладач, есеїст. Доктор філософських наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка, викладач НаУКМА. Лауреат премії Шевельова. Член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу.
Tymchenko Mykola

Олег ХОМА

Експерт
філософ, перекладач, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук ВНТУ, голова Спілки дослідників модерної філософії при Українському філософському фонді, директор Міжуніверситетського центру історико-філософських досліджень «Renatus»
110556_w_210

Володимир ЕРМОЛЕНКО

Експерт
філософ, письменник, журналіст, доктор політичних студій (Франція), кандидат філософських наук, викладач НаУКМА, директор з європейських проектів Інтерньюз-Україна, телеведучий Громадського ТБ, лауреат премії Шевельова і «Книга року», член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу
38366210

Вахтанґ Кебуладзе

Концепція, розробка програми, добір експертів та загальна координація практикуму
Філософ, перекладач, есеїст. Доктор філософських наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка, викладач НаУКМА. Лауреат премії Шевельова. Член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IЛАМI ЯСНА

Модератор та методист
аспірант Інституту філософії НАНУ, редактор фахових часописів Інститутів філософії та соціології НАНУ, співробітник Українського філософського фонду, директор Молодіжного гуманітарного центру.

зустрічі курсу:

Cowo.концепти: Тематичний блок [з 29 січня]

Ми продовжуємо цикл  зустрічей-практикумів розвитку мислення Cowo.концепти, метою яких є прояснення особистого тезаурусу і  очищення мови від плутанини несвідомо чи автоматично вживаних понять. ЧОМУ ЦЕ

Read More »

Подкасти практикуму у SoundCloud: