fbpx
COWO.Матеріалиcowo.Стаття

Cowo.матеріали для вивчення справедливості

Справедливість – одна з базових категорій філософсько-політичного словника. Починаючи з давніх цивілізацій, вона була головним принципом організації суспільства. Люди споконвіку задавалися питаннями про те, як правильно співвіднести справедливість з реальним життям і трактувати її.

З давніх часів однією з головних цілей людства було створити такий порядок світу, щоб в ньому панувала справедливість. Але проблема виникла в тому, що не дивлячись на те, що всі бажали справедливості, різні країни та культури мали різні уявлення про справедливість. Як уніфікувати її та зробити універсальним принципом організації життя?

Історія:

Для архаїчних культур сходу та заходу спільною є тенденція обожествлення справедливості. В Єгипті, Месопотамії, Давньому Ізраїлі та Давній Греції справедливість має божественне походження, хоча Платон і Аристотель в своїх концепціях робили кроки до її секуляризації, природу справедливості відносили і не до божественного походження і не до метафізичного.

 

Для Аристотеля справедливість є досконалою чеснотою, сенс якої у добровільному виконанні всього, що приписує мораль та закон. Він вводить розрізнення справедливості на загальну (iustitia universalis) та індивідуальну (iustitia particularis). 

 

У Середньовіччі поняття “справедливості” не зазнало значущих змін, лише знов його походження стали пов’язувати в богом. Бог являв собою втілення блага і справедливості. Тома Аквінський та Августин Аврелій вносили незначні доповнення, але загалом домінуючою залишалась система справедливості, запропонована Аристотелем. Наступили роки затишшя та справедливість майже ніяк не з’являлась на полі дискусій.

 

Але на рубежі XVIII-XIX ст. почала формуватися нова парадигма, яка акцентувала увагу на негативних наслідках економічного зростання, що виникли через розвиток капіталізму. У центрі роздумів економістів, політиків та філософів постало «соціальне питання», під котрим розумілась проблема нерівного та несправедливого розподілу багатства. На все це згодом зреагував американський філософ Джон Роулз, який буквально відродив справедливість та знов вивів її на арену публічних дискусій. В своїх праці “Теорія справедливості”, яка була опублікована в 1971 році, він розробляє теорію справедливості за допомогою перегляду класичної теорії суспільного договору Джона Локка, Жан-Жака Руссо і Іммануїла Канта.

З тих пір і по сьогодні розмови про справедливість не зупиняються та є дуже актуальними у сфері політики, економіки, філософії, етики, тощо.

Матеріали:

В межах сowo.книги ми провели курс читання книги нашого сучасника Майкла Сендела “Справедливість”. За цей час зібралась велика кількість матеріалів, які експерти рекомендували до вивчення та подальшого ознайомлення з тематикою справедливості.

Книги:

  • Майкл Сэндел “Справедливость” – книга американського політичного філософа, професора Гарвардського університету, в якій він пропонує 3 підходи до розуміння справедливості: 2 засновані на історичному досвіді, а третій – його власна розробка.

 

  • Томас Нагель “Что всё это значит?” (Ч.8 “Справедливость”) – праця американського філософа становить короткий екскурс для загальної аудиторії по головним проблемам філософії. У 8 частині розглядається проблема справедливості, її політичний та етичний виміри.

 

  • Отфрід Хьоффе “Справедливість” – книга професора Тюбінгенського університету, провідного дослідника політичної філософії, Отфріда Хьоффе присвячена історичним змінам в розумінні справедливості і сучасному вжитку С. у політичному, юридичному дискурсі та на практиці.

 

  • Амартія Сен “Ідея справедливості” – видатний економіст Амартія Сен пропонує переконливу критику теорій соціальної справедливості, які не враховують практичні реалії.

 

  • Джон Роулз “Теорія справедливості” – книга, яка повернула розмови про справедливість до публічних дискусій після століть застою.

Інтерв’ю:

У цьому інтерв’ю йдеться про те, як на практиці втілити справедливість та поборотися з нерівністю у кожному конкретному суспільстві за допомогою концепції Марти Нусбаум. Це підхід щодо оцінки рівня розвитку суспільства, заснований з точку зору можливостей населення. Він відповідає на питання, що в цьому суспільстві може робити кожна конкретна людина і ким вона може стати. Піднімається тема демократії, колоніальне мислення Британії, тощо.

Відео:

  • “Справедливість із Майклом Сенделом” – це серія лекцій, записаних в Гарвардському університеті, які стали основою для майбутньої книги професора. Тут він разом зі студентами міркує щодо низки моральних проблем, і разом вони шукають відповідь, як в різних сферах життя та при різних обставинах чинити справедливо.

  • Серія відео з курсу cowo.книги: Майкл Сэндел “Справедливость”. В них експерт Андрій Баумейстер відкриває проблематику справедливості, коротку історію, та пояснює 3 підходи Сендела до розуміння цього поняття.

  • Фильм “Судья” (2004): Хенк Палмер давно не був у рідному місті, а повернувшись туди, дізнається що його батько, який багато років працював суддею, звинувачується у вбивстві одного з місцевих жителів. Хенк хоче захистити честь батька і починає власне розслідування, протягом якого йому не одноразово будуть ставити палки у колеса, адже батько свої посадові обов’язки виконував чесно і справедливо, тому нажив багато ворогів. У фільмі співставляється суб’єктивна та об’єктивна справедливість та можливість їх взаємоіснування.

Ми переконалися, що проблема справедливості тягне за собою низку інших проблем: нерівності, добра і зла, оціночного судження, тощо. Бачимо, що кожне покоління знову та знову переглядає проблематику справедливості на власний лад, підлаштовуючи її під свою актуальність. Сьогодні філософські теоретизування про справедливість втілюються на практику і активно застосовується у розв’язку політичних та соціальних питань і на наших очах змінюють внутрішні процеси в державі, а також її ставлення до своїх громадян.

Tags:

Залишити відповідь